คำขวัญ (Slogan) ::. บริการด้วยน้ำใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร วิสัยทัศน์ (Vision) ::. เป็นเลิศด้านบริการ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กิจกรรมของเรา

เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 บริการ 24 ชั่วโมง

แผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลเซ็นทรัลฯ บริการด้วยความเต็มใจ ใส่ใจให้บริการ ห่วงใยดุจญาติมิตร ให้บริการการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตราฐานและพึงพอใจ ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินจริง ที่จะได้รับการตรวจรักษาในห้องฉุกเฉิน ดังนี้

เปิดให้บริการนวดแผนไทย

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียลได้ทำการเปิดให้บริการแผนกแพทย์แผนไทย เปิดให้บริการแล้ว.

โปรโมชั่นตรวจโรคใขมัน

ทางโรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล เชิญชวนทุกท่านรณรงค์ตรวจสุขภาพป้องกันโรคไขมันอุดตัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 053-819333 ต่อ 216

โปรโมชั่นใหม่ของการตรวจสุขภาพ

นอกเหนือจากการวางแผนแต่งงานในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดหาสถานที่ พิมพ์การ์ดแต่งงาน ตระเวนเชิญแขก ตามหาชุดแต่งงานที่ชอบ ฯลฯ สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เลย นั่นก็คือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพราะเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไว้วางใจกันและกันไม่ได้เลยดูโปรโมชั่น ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติม

แบบสำรวจ

คุณคิดว่าโรงพยาบาลเซ็นทรัลฯ ควรพัฒนาเรื่องใดเป็นอันดับแรก
พฤติกรรมบริการ
เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
ความรู้ความสามารถของบุคลากร
ความสะอาดของสถานที่สิ่งแวดล้อม
จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ เช่น แพทย์ พยาบาล
พื้นที่รองรับบริการผู้ป่วย เช่น จุดนั่งรอตรวจ
สถานที่จอดรถ